Перевірка на плагіат

Редакція журналу проводить дворівневу перевірку подання на можливу наявність елементів наукового плагіату. На першому етапі перевірку виконують наукові рецензенти – оскільки вони є фахівцями по темі подання і можуть надати кваліфікований висновок по можливість плагіату.
На другому етапі, якщо подання затверджено науковими рецензентами, редакція проводить додаткову перевірку на виявлення збігів/ідентичності/схожості в текстах засобами сервісу перевірки на плагіат Unicheck.