Дослідження чутливих структур наноструктурований кремній - меланін

Основний зміст сторінки статті

Dmytro Pavlovich Volynskyi

Анотація

Метою роботи є дослідження вольт-амперних характеристик структур пористий кремній – меланін та чутливості структур до глюкози, порівняння характеристик досліджуваних зразків. Об’єкт дослідження – структури пористий кремній – меланін. Предмет дослідження – зміна електрофізичних параметрів в залежності від зміни концентрації аналіту. В роботі було виміряно вольт-амперні характеритики досліджуваних зразків, розраховано такі параметри як: опір структури, коефіцієнт випрямлення на контакті пористий кремній – меланін, коефіцієнт випрямлення на контакті підкладка – меланін, чутливість до глюкози. Резистивні структури меланін – наноструктурований кремній є чутливими до глюкози. В роботі не було відмічено чіткої кореляції між чутливістю, випрямляючими властивостями та технологією отримання зразків, проте найбільш стабільні результати були отримані для структур, виготовлених з використанням срібла.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Volynskyi, D. P. (2020). Дослідження чутливих структур наноструктурований кремній - меланін. Електронна та Акустична Інженерія, 3(1), 5–9. https://doi.org/10.20535/2617-0965.2020.3.1.198789
Розділ
Мікросистеми та фізична електроніка
Біографія автора

Dmytro Pavlovich Volynskyi, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

магістр кафедри Мікроелектроніки

Посилання

G. S. Huang, M.-T. Wang, C.-W. Su, Y.-S. Chen, and M.-Y. Hong, “Picogram detection of metal ions by melanin-sensitized piezoelectric sensor,” Biosens. Bioelectron., vol. 23, no. 3, pp. 319–325, Oct. 2007, DOI: 10.1016/j.bios.2007.04.011.

M. Piacenti da Silva, J. C. Fernandes, N. B. de Figueiredo, M. Congiu, M. Mulato, and C. F. de Oliveira Graeff, “Melanin as an active layer in biosensors,” AIP Adv., vol. 4, no. 3, p. 037120, Mar. 2014, DOI: 10.1063/1.4869638.

H.-C. Wang and A.-R. Lee, “Recent developments in blood glucose sensors,” J. Food Drug Anal., vol. 23, no. 2, pp. 191–200, Jun. 2015, DOI: 10.1016/j.jfda.2014.12.001.

M. M. Rahman, A. J. S. Ahammad, J.-H. Jin, S. J. Ahn, and J.-J. Lee, “A Comprehensive Review of Glucose Biosensors Based on Nanostructured Metal-Oxides,” Sensors, vol. 10, no. 5, pp. 4855–4886, May 2010, DOI: 10.3390/s100504855.

W. L. Cheun, “The Chemical Structure of Melanin,” Pigment Cell Res., vol. 17, no. 4, pp. 422–423, Aug. 2004, DOI: 10.1111/j.1600-0749.2004.00165_1.x.