Застосування 3D-графіки в мережних технологіях для вирішення практичних завдань

Основний зміст сторінки статті

Illia Yuriiovych Protsenko
Yurii Oleksiiovych Onykienko

Анотація

У роботі розглянуто застосування 3D-моделей для вирішення практичних завдань у мережних технологіях. Розглянуто основні сучасні інструменти, які дозволяють впроваджувати 3D-графіку на веб-сторінках. Виконано аналіз та порівняння інструментів з точки зору зручності, зрозумілості для користувачів, які мають деякий досвід у програмуванні, але ніколи не впроваджували 3D-графіку у браузері. Вказано переваги та недоліки кожного з інструментів. Обґрунтовано вибір інструменту на основі практичного завдання.

Блок інформації про статтю

Як цитувати
Protsenko, I. Y., & Onykienko, Y. O. (2020). Застосування 3D-графіки в мережних технологіях для вирішення практичних завдань. Електронна та Акустична Інженерія, 3(4), 23–27. https://doi.org/10.20535/2617-0965.2020.3.4.199044
Розділ
Електронні системи та сигнали

Посилання

“Adobe AIR and Adobe Flash Player Technologies,” Adobe Labs. [Online]. Available: https://labs.adobe.com/technologies/flashruntimes/.

“Microsoft Silverlight,” Microsoft. [Online]. Available: https://www.microsoft.com/silverlight/.

“WebGL 2.0 Specification,” Khronos Group. [Online]. Available: https://www.khronos.org/registry/webgl/specs/latest/2.0/.

“Three JS Documentation,” three.js. [Online]. Available: https://threejs.org/docs/.

“Three JS Examples,” three.js. [Online]. Available: https://threejs.org/examples/#webgl_animation_cloth.

“Babylon JS Documentation: Use a Physics Engine,” babylon.js. [Online]. Available: https://doc.babylonjs.com/how_to/using_the_physics_engine.

“Babylon JS Playground,” babylon.js. [Online]. Available: https://playground.babylonjs.com/.

“Typescript: The starting point for learning Typescript,” Microsoft. [Online]. Available: https://www.typescriptlang.org/docs/home.

“What is npm?,” Refsnes Data. [Online]. Available: https://www.w3schools.com/whatis/whatis_npm.asp.

“Google Trends: Babylon JS & Three JS,” Google. [Online]. Available: https://trends.google.com/trends/explore?q=babylonjs,threejs.