Індексація журналу

Членство у професійних асоціаціях та об'єднаннях

Видавець цього журналу - National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" - має міжнародний авторитет у світі наукового видання. Він є членом і бере активну участь у діяльності наступних професійних асоціацій:

Статус в Україні

Видання "Електронна та Акустична Інженерія" офіційно зареєстроване як засіб масової інформації з міжнародною сферою розповсюдження.
Свідоцтво про державну реєстрацію № 22707-12607Р від 04.05.17 р. (копія свідоцтва)

Бази данних наукової інформації

Каталоги та системи пошуку